Zásady ochrany osobných údajov online obchodu marmex.pl

 

 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
 2. ZÁKLAD SPRACÚVANIA ÚDAJOV
 3. ÚČEL, ZÁKLAD, OBDOBIE A ROZSAH SPRACÚVANIA ÚDAJOV V ONLINE OBCHODE
 4. PRÍJEMCOVIA ÚDAJOV V ONLINE OBCHODE
 5. PROFILUJÚCI V ONLINE OBCHODE
 6. PRÁVA OSOBY, KTORÁ SA TÝKA ÚDAJOV
 7. COOKIES V ONLINE OBCHODE, ÚDAJE O VÝKONNOSTI A ANALYTIKA
 8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 


1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 

2. ZÁKLAD SPRACÚVANIA ÚDAJOV

 

3. ÚČEL, ZÁKLAD, OBDOBIE A ROZSAH SPRACÚVANIA ÚDAJOV V ONLINE OBCHODE

 

Účel spracovania údajov

Právny základ pre spracovanie a doba uchovávania údajov

Obdobie spracúvaných údajov

Plnenie kúpnej zmluvy alebo zmluvy o poskytovaní elektronických služieb alebo konanie na žiadosť dotknutej osoby pred uzavretím vyššie uvedených zmlúv

Článok 6 ods. 1 1 lit. b) Nariadenia GDPR (plnenie zmluvy) - spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na základe žiadosti dotknutej osoby pred uzavretím zmluvy konať

Údaje sa uchovávajú po dobu nevyhnutnú na vykonanie, ukončenie alebo iné ukončenie uzatvorenej kúpnej zmluvy alebo zmluvy o poskytovaní elektronických služieb.

priamy marketing

Článok 6 ods. 1 1 lit. f) Nariadenia GDPR (oprávnený záujem správcu) - spracovanie je nevyhnutné na účely vyplývajúce z oprávnených záujmov správcu - spočívajúce v starostlivosti o záujmy a dobrú povesť správcu, jeho online obchodu a snahe predávať Produkty

Údaje sa uchovávajú po dobu oprávneného záujmu, ktorý sleduje Správca, najdlhšie však po dobu obmedzenia nárokov Správcu voči dotknutej osobe z dôvodu ekonomickej činnosti vykonávanej Správcom. Premlčaciu dobu určuje zákon, najmä občiansky zákonník (základná premlčacia doba pre nároky súvisiace s podnikaním sú tri roky a pre kúpnu zmluvu dva roky).


Správca nemôže spracovať údaje na účely priameho marketingu v prípade účinnej námietky v tejto súvislosti zo strany dotknutej osoby.

Marketing

Článok 6 ods. 1 1 lit. a) Nariadenia GDPR (súhlas) - dotknutá osoba súhlasila so spracovaním svojich osobných údajov na marketingové účely Správcom

Údaje sa uchovávajú, kým dotknutá osoba neodvolá svoj súhlas s ďalším spracovaním svojich údajov na tento účel.

Vyjadrenie názoru zákazníka k uzatvorenej kúpnej zmluve

Článok 6 ods. 1 1 lit. a) Nariadenia GDPR - dotknutá osoba súhlasila so spracovaním svojich osobných údajov za účelom vyjadrenia názoru

Údaje sa uchovávajú, kým dotknutá osoba neodvolá svoj súhlas s ďalším spracovaním svojich údajov na tento účel.

Vedenie účtovníctva

Článok 6 ods. 1 1 lit. c) Nariadenia GDPR v súvislosti s s umením. 74 sek. 2 zákona o účtovníctve, t. J. Z 30. januára 2018 (vestník zákonov z roku 2018, položka 395) - spracovanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti správcu.

Údaje sa uchovávajú po dobu, ktorú vyžaduje zákon, ktorý vyžaduje, aby správca ukladal účtovné knihy (5 rokov od začiatku roka nasledujúceho po finančnom roku, ktorého sa údaje týkajú).

Určenie, vyšetrovanie alebo obrana nárokov, ktoré môžu byť vznesené správcom alebo ktoré môžu byť vznesené proti správcovi

Článok 6 ods. 1 1 lit. f) Nariadenia GDPR (oprávnený záujem správcu) - spracovanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov správcu - spočívajúce v zisťovaní, vyšetrovaní alebo obrane nárokov, ktoré môžu byť vznesené správcom alebo ktoré môžu byť vznesené proti správcovi.

Údaje sa uchovávajú po dobu oprávneného záujmu, ktorý sleduje Správca, najdlhšie však po dobu premlčania nárokov, ktoré je možné voči Správcovi vzniesť (základná premlčacia doba pri nárokoch voči Správcovi je šesť rokov).

Korzystanie ze strony Sklepu Internetowego i zapewnienie jej prawidłowego działania

Článok 6 ods. 1 1 lit. f) Nariadenia GDPR (oprávnený záujem správcu) - spracovanie je nevyhnutné na účely vyplývajúce z oprávnených záujmov správcu - spočívajúce v prevádzke a údržbe webových stránok Online obchodu.

Údaje sa uchovávajú po dobu oprávneného záujmu, ktorý sleduje Správca, najdlhšie však po dobu obmedzenia nárokov Správcu voči dotknutej osobe z dôvodu ekonomickej činnosti vykonávanej Správcom. Premlčaciu dobu určuje zákon, najmä občiansky zákonník (základná premlčacia doba pre nároky súvisiace s podnikaním sú tri roky a pre kúpnu zmluvu dva roky).

Vedenie štatistík a analýza prevádzky v online obchode

Článok 6 ods. 1 1 lit. f) Nariadenia GDPR (oprávnený záujem správcu) - spracovanie je nevyhnutné na účely vyplývajúce z oprávnených záujmov správcu - spočívajúce v uchovávaní štatistík a analýze prevádzky v internetovom obchode s cieľom zlepšiť fungovanie internetového obchodu a zvýšiť predaj produktov.

Údaje sa uchovávajú po dobu oprávneného záujmu, ktorý sleduje Správca, najdlhšie však po dobu obmedzenia nárokov Správcu voči dotknutej osobe z dôvodu ekonomickej činnosti vykonávanej Správcom. Premlčaciu dobu určuje zákon, najmä občiansky zákonník (základná premlčacia doba pre nároky súvisiace s podnikaním sú tri roky a pre kúpnu zmluvu dva roky).

 

4. PRÍJEMCOVIA ÚDAJOV V ONLINE OBCHODE

 

5. PROFILUJÚCI V ONLINE OBCHODE

 

6. PRÁVA OSOBY, KTORÁ SA TÝKA ÚDAJOV

 

7. COOKIES V ONLINE OBCHODE A ANALYTIKE

 

Z dôvodu ich dodávateľa:

 1. vlastné (vytvorené webovou stránkou Online obchodu správcu) a
 2. patriace tretím osobám / subjektom (iným ako Správca)

Z dôvodu ich doby uchovávania v zariadení osoby navštevujúcej webovú stránku online obchodu:

 1. relácia (uložená až do odhlásenia z online obchodu alebo do vypnutia webového prehliadača) a
 2. trvalé (uložené po stanovenú dobu, definované parametrami každého súboru alebo do ich manuálneho odstránenia)

Z dôvodu účelu ich použitia:

 1. nevyhnutné (umožňujúce správne fungovanie webových stránok online obchodu),
 2. funkčné / preferenčné (umožňujúce prispôsobenie webových stránok Online obchodu preferenciám návštevníka webových stránok),
 3. analytické a výkonové (zhromažďovanie informácií o tom, ako používať webovú stránku online obchodu),
 4. marketing, reklama a sociálne siete (zhromažďovanie informácií o osobe, ktorá navštívi webovú stránku online obchodu, aby mohla tejto osobe zobrazovať personalizované reklamy a vykonávať ďalšie marketingové aktivity, a to aj na webových stránkach oddelených od webovej stránky online obchodu, ako sú napríklad sociálne siete

 

 

Účely použitia súborov cookie v online obchode správcu

identifikácia používateľov služby ako prihlásených do online obchodu a preukázanie, že sú prihlásení (potrebné súbory cookie)

identifikácia používateľov služby ako prihlásených do online obchodu a preukázanie, že sú prihlásení (potrebné súbory cookie)

zapamätanie si údajov z vyplnených objednávkových formulárov, prieskumov alebo prihlasovacích údajov do online obchodu (potrebné a / alebo funkčné / preferenčné cookies)

prispôsobenie obsahu webových stránok Online obchodu individuálnym preferenciám Príjemcu služby (napr. pokiaľ ide o farby, veľkosť písma, rozloženie stránky) a optimalizácia používania webových stránok Online obchodu (funkčné / preferenčné cookies)

vedenie anonymných štatistík ukazujúcich, ako používať webovú stránku online obchodu (štatistické cookies)

remarketing, t. j. výskum správania sa návštevníkov online obchodu prostredníctvom anonymnej analýzy ich aktivít (napr. opakované návštevy konkrétnych stránok, kľúčové slová atď.) s cieľom vytvoriť ich profil a poskytnúť im reklamy prispôsobené ich očakávaným záujmom, a to aj pri ich návšteve ďalšie webové stránky v reklamnej sieti spoločností Google Ireland Ltd. a Facebook Ireland Ltd. (marketingové, reklamné a sociálne súbory cookie)

 

 

V prehliadači Chrome:
(1) na paneli s adresou kliknite na ikonu zámku vľavo, (2) prejdite na kartu „Súbory cookie“

Vo Firefoxe:
(1) na paneli s adresou kliknite na ikonu štítu na ľavej strane, (2) prejdite na kartu „Povolené“ alebo „Blokované“, (3) kliknite na „súbory cookie na sledovanie medzi webmi“, „Sledovače sociálnych sietí“ alebo „Obsah z sledovače “

V prehliadači Internet Explorer:
(1) Kliknite na ponuku „Nástroje“, (2) Prejdite na kartu „Možnosti Internetu“, (3) Prejdite na kartu „Všeobecné“, (4) Prejdite na kartu „Nastavenia“, (5) Kliknite na pole „Zobraziť súbory“.

V prehliadači Opera:
(1) na paneli s adresou kliknite na ikonu zámku vľavo, (2) prejdite na kartu „Súbory cookie“.

v prehliadači Safari:
(1) kliknite na ponuku „Predvoľby“, (2) prejdite na kartu „Ochrana osobných údajov“, (3) kliknite na pole „Spravovať údaje o webových stránkach“.

Bez ohľadu na prehliadač, pomocou nástrojov dostupných napríklad na webe: https://www.cookiemetrix.com/ alebo: https://www.cookie-checker.com/

 

 

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA