Predpisy internetového obchodu marmex.pl

 

 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
 2. ELEKTRONICKÉ SLUŽBY V ONLINE OBCHODE
 3. PODMIENKY NA UZATVORENIE DOHODY O PREDAJI
 4. SPÔSOBY A PLATOBNÉ PODMIENKY ZA VÝROBOK
 5. NÁKLADY, SPÔSOBY A DÁTUM DODANIA A PRIJATIA VÝROBKU
 6. SŤAŽNOSŤ PRODUKTU
 7. MIMORUDNÉ METÓDY RIEŠENIA SŤAŽNOSTÍ A PRIJÍMANÍ NÁROKOV, ALE AJ PRAVIDLÁ PRÍSTUPU K TÝMTO POSTUPOM
 8. PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
 9. USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA PODNIKATEĽOV
 10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
 11. VZOR FORMULÁRA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

Tieto Pravidlá pre internetový obchod boli pripravené právnikmi webovej stránky Prokonsumencki.pl. Internetový obchod www.nazwasklepu.pl sa stará o práva spotrebiteľov. Spotrebiteľ sa nemôže vzdať práv, ktoré mu boli priznané v zákone o právach spotrebiteľa. Ustanovenia zmlúv, ktoré sú pre spotrebiteľa menej výhodné ako ustanovenia zákona o právach spotrebiteľov, sú neplatné a namiesto nich platia ustanovenia zákona o právach spotrebiteľov. Účelom ustanovení tohto nariadenia preto nie je vylúčiť alebo obmedziť akékoľvek práva spotrebiteľa, ktoré im vyplývajú z kogentných ustanovení zákona, a mali by sa vysvetliť všetky možné pochybnosti v prospech spotrebiteľa. V prípade nesúladu ustanovení tohto nariadenia s vyššie uvedenými ustanoveniami majú prednosť tieto ustanovenia a mali by sa použiť.

 

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 

2. ELEKTRONICKÉ SLUŽBY V ONLINE OBCHODE

 

3. PODMIENKY NA UZATVORENIE DOHODY O PREDAJI

 

4. SPÔSOBY A PLATOBNÉ PODMIENKY ZA VÝROBOK

 

5. NÁKLADY, SPÔSOBY A DÁTUM DODANIA A PRIJATIA VÝROBKU

 

6. SŤAŽNOSŤ PRODUKTU

 

7. MIMORUDNÉ METÓDY RIEŠENIA SŤAŽNOSTÍ A PRIJÍMANÍ NÁROKOV, ALE AJ PRAVIDLÁ PRÍSTUPU K TÝMTO POSTUPOM

 

8. PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

9. USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA PODNIKATEĽOV

 

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

11. VZOR FORMULÁRA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY