Pravidlá internetového obchodu marmex.pl

 

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
2. ELEKTRONICKÉ SLUŽBY V ONLINE OBCHODE
3. PODMIENKY ZÁVERU ZMLUVY O PREDAJI
4. SPÔSOBY A LÁTKY NA PLATBU ZA VÝROBOK
5. NÁKLADY, METÓDY A LÁTKA NA DODÁVANIE A ZÍSKANIE PRODUKTU
6. SŤAŽNOSTI VÝROBKOV (UPLATNITEĽNÉ NA DOHODY O PREDAJI ZATVORENÉ DO 24. DECEMBRA 2014)
7. SŤAŽNOSTI VÝROBKU (UPLATNITEĽNÉ NA DOHODY O PREDAJI ZATVORENÉ OD 25. DECEMBRA 2014)
8. MIMORIADNE METÓDY SKÚŠANIA SŤAŽNOSTÍ A VYŠETROVANIA REKLAMÁCIÍ A PRAVIDIEL PRÍSTUPU K TOMTO
9. PRÁVO NA ODSTÚPENIE Z DOHODY (Týka sa OBCHODNÝCH DOHÔD ZÁVÄZKOV ZMLUVY DO 24. DECEMBRA 2014)
10. PRÁVO NA ODSTÚPENIE Z DOHODY (Týka sa OBCHODNÝCH DOHÔD ZÁVEREČNÝCH OD 25. DECEMBRA 2014)
11. USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA PODNIKOV
12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


Internetový obchod www.marmex.pl sa stará o práva spotrebiteľov. Spotrebiteľ sa nemôže vzdať práv, ktoré mu vyplývajú zo zákona o právach spotrebiteľa. Zmluvné ustanovenia, ktoré sú pre spotrebiteľa menej priaznivé ako ustanovenia zákona o právach spotrebiteľa, sú neplatné a namiesto nich sa uplatňujú ustanovenia zákona o právach spotrebiteľa. Účelom ustanovení týchto nariadení preto nie je vylúčiť alebo obmedziť akékoľvek spotrebiteľské práva, ktoré požívajú podľa záväzných právnych predpisov, a akékoľvek prípadné pochybnosti by sa mali vysvetliť v prospech spotrebiteľa. V prípade akéhokoľvek nesúladu s ustanoveniami týchto nariadení s

 

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

2. ELEKTRONICKÉ SLUŽBY V OBCHODE ONLINE

3. PODMIENKY ZÁVERU ZMLUVY O PREDAJI

4. SPÔSOBY A LÁTKY NA PLATBU ZA PRODUKT

5. NÁKLADY, METÓDY A LÁTKA NA DODÁVANIE A ZÍSKANIE VÝROBKU

 

6. SŤAŽNOSTI VÝROBKOV (UPLATNITEĽNÉ NA DOHODY O PREDAJI ZATVORENÉ DO 24. DECEMBRA 2014)

7. SŤAŽNOSTI TÝKAJÚCE SA VÝROBKOV (UPLATNITEĽNÉ NA DOHODY O PREDAJI ZATVORENÉ OD 25. decembra 2014)

8. MIMORIADNE SPÔSOBY SKÚŠANIA SŤAŽNOSTÍ A VYŠETROVANIA REKLAMÁCIÍ A PRAVIDIEL PRÍSTUPU K TÝMTO POSTUPOM

9. PRÁVO NA ODSTÚPENIE Z DOHODY (Týka sa OBCHODNÝCH DOHÔD ZÁVÄZKOV ZMLUVY DO 24. DECEMBRA 2014)

10. PRÁVO NA ODSTÚPENIE Z DOHODY (Týka sa OBCHODNÝCH DOHÔD ZÁVEREČNÝCH OD 25. DECEMBRA 2014)

11. USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA PODNIKOV

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA